Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 29 juni

Aan alle leden, ouders van leden en leraren van Judovereniging Groot Houten.

Hierbij nodigen wij iedereen uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering gericht op het komend seizoen 2016-2017 op woensdag 29 juni 2016 van 20.00 – 21.30 uur.

Tijdens dit uur worden Martijn Meijer en Sander Mackaaij voorgedragen tot bestuurders van Judovereniging Groot Houten en worden de speerpunten voor het komend seizoen toegelicht.

De ALV vindt plaats in restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2 (Oude Dorp) Houten.

Agenda:

v.a. 19.45 uur       Ontvangst met koffie thee

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Samenstelling algemeen bestuur
  3. Beleidsthema Technisch beleid
  4. Beleidsthema Communicatie & PR
  5. Beleidsthema Activiteiten
  6. Beleidsthema Accommodatie
  7. Financiën
  8. Rondvraag/ sluiting

De begroting is tijdens de vergadering beschikbaar. Als u andere onderwerpen ter sprake wilt brengen of bepaalde vragen/wensen heeft, dan verzoeken wij u deze voorafgaand aan de vergadering mondeling of schriftelijk mee te delen aan de secretaris, Martijn Meijer, via secretaris@judogroothouten.nl.

Wij zien u graag op 29 juni a.s.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Groot Houten. Bookmark de permalink .