Graduaties

Bij judo geeft de kleur van de band het niveau van de drager aan. Een beginner heeft een witte band, waarna geel, oranje, groen, blauw, bruin, zwart, rood-wit rood en de dikke witte band volgen. Om een nieuwe band of slip te krijgen, moet je een examen doen, dit noemen we de graduatie. Je krijgt een hogere kyu-graad. Jonge judoka’s krijgen niet in één keer een hogere graad (een nieuwe band). Zij behalen eerste gekleurde slippen op de band. Na de bruine slip volgt een nieuwe band.

Veel gestelde vragen

1) Kan er op een andere dag of tijdstip worden gegradueerd?

Nee, er moet veel worden geregeld denk aan de examinatoren, de zaal, de EHBO etc. We delen banden en slippen  in verschillende tijdblokken. Graduatie duurt ca 1 uur.

2)     Kan er een uitzondering worden gemaakt?

In principe niet, in zeer bijzondere gevallen kan dit na instemming van judoleraar.

3)       Moet je een judopaspoort en sportpas hebben?

De judobond schrijft aan onze vereniging deze verplichting voor. Dit lidmaatschap is noodzakelijk om aan volgende graduaties te kunnen deelnemen. De sportpas is voor de graduatiecommissie het betalingsbewijs.

4)       Hoe kan ik mij aanmelden?

Nieuwe leden worden gelijktijdig met het inschrijven bij Groot Houten ook ingeschreven bij de JBN.

5)       Ik heb het aangevraagd en kan dit aantonen, maar ik heb nog geen paspoort ontvangen, mag ik dan toch meedoen?

Ja, de graduatiecommissie ziet dit als overmacht

6)       Wie draagt zorg voor de juiste administratie van de JBN en Groot Houten?

Het lid zelf verantwoordelijk voor de juiste “Naam, adres, woonplaats, mailadres en telefoonnummer”.  Na het behalen van een nieuwe band wordt door de ledenadministratie het bestand geactualiseerd.

7)       Hoe zit het met de divers administratieve nummers?

Groot Houten en JBN hanteren sinds kort hetzelfde administratieve systeem. De vereniging is ingeschreven onder D2SP16F ( oud 6092) . De inschrijfnummers van JBN en Groot Houten zijn hetzelfde. (Oude inschrijfnummers van Groot Houten bestaande uit  4 cijfers zijn komen te vervallen).

8)    Het valt op dat er verschillen soorten paspoorten zijn.

JBN heeft inderdaad verschillende soorten in omloop gebracht. Nieuw zijn de jeugdpaspoorten tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar krijgen de judoka’s een ander paspoort.

9)   Wanneer krijg je een slip of een band?

Jeugdleden tot 14 jaar gradueren per slip en senioren per band. Soms is een graduant zo gevorderd dat hij of zij mag dubbel gradueren.

10)   Hoe vaak wordt er gegradueerd?

2 x per jaar, in januari en juni/juli. Voor beginners is er januari/februari en oktober/november een speciaal Rode Slippentoernooi.

 

Terug naar Training/Wedstrijd/Graduatie