Graduatie – Veelgestelde vragen

1) Kan er op een andere dag of tijdstip worden gegradueerd?

Nee, er moet veel worden geregeld denk aan de examinatoren, de zaal, de EHBO etc. We delen banden en slippen  in verschillende tijdblokken. Graduatie duurt ca 1 uur.

2)     Kan er een uitzondering worden gemaakt?

In principe niet, in zeer bijzondere gevallen kan dit na instemming van judoleraar.

3)       Moet je een judopaspoort en sportpas hebben? De judobond schrijft aan onze vereniging deze verplichting voor. Ja dit lidmaatschap is noodzakelijk om aan volgende graduaties te kunnen deelnemen. De sportpas is voor de graduatiecommissie  het betalingsbewijs.

4)       Hoe kan ik mij aanmelden?

Nieuwe leden worden gelijktijdig met Groot Houten ingeschreven bij de JBN.

5)       Ik heb het aangevraagd en kan dit aantonen, maar ik heb nog geen paspoort ontvangen, mag ik dan toch meedoen?

Ja, de graduatiecommissie ziet dit als overmacht

6)       Wie draagt zorg voor de juiste administratie van de JBN en Groot Houten?

Voor; naam, adres en woonplaats is het lid daar zelf verantwoordelijk voor.Na het behalen van een nieuwe band wordt door de ledenadministratie het bestand geactualiseerd.

7)       Hoe zit het met de divers administratieve nummers?

Groot Houten en JBN hanteren sinds kort hetzelfde admistratieve systeem. De vereninging is ingeschreven onder D2SP16F ( oud 6092) . De inschrijfnummers van JBN en Groot Houten zijn hetzelfde. ( oude inschrijfnummers van Groot Houten bestaande uit  4 cijfers zijn komen te vervallen).

8)    Het valt op dat er verschillen soorten paspoorten zijn.

JBN heeft inderdaad verschillende soorten in omloop gebracht. Nieuw zijn de jeugdpaspoorten tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar krijgen ze een ander paspoort.

9)   Wanneer krijg je een slip of een band?

Jeugdleden tot 14 jaar gradueren per slip en senioren per band. Soms is een graduant zo goed dat hij of zij mag dubbel gradueren

10)   Hoe vaak wordt er gegradueerd?

2 x in januari en juni/juli. Voor beginners is er februari een speciaal rode slippentoernooi.

11)   Waarom maar 1 maal rode slippentoernooi ?

De instroom van nieuwe leden is in het begin van het judojaar het grootst. Na de winterstop is de instroom gering. In juni/juli kunnen deze leden gradueren tot de witte band samen met de andere graduanten.

Terug naar Training/Wedstrijd/Graduatie

Advertenties