Zeker Bewegen (Fit, veilig vallen en opstaan) voor senioren

DSC00742 (2)Zeker bewegen

Zeker Bewegen voor senioren onder leiding van judoleraar Lex van Heumen, die ook gecertificeerd JBN (Judobond Nederland) instructeur ZekerBewegen is, samen met zijn vrouw Thea van Heumen, gediplomeerd aerobic instructrice. Beiden behoren qua leeftijd (zeventigers) tot de doelgroep.

Wat is de doelgroep?

Wij denken aan iedere senior, zowel man als vrouw, die zo lang mogelijk mobiel, onafhankelijk en zelfredzaam wil blijven.

Het is een leuke en zinvolle vorm van bewegen/sporten ook als ondersteuning /aanvulling op andere sporten en actieve bezigheden.

Heeft het iets te maken met judo?       Ja en vooral nee.

imageHet ja is omdat we werken op de judomat, dat een prettige ondergrond is. Omdat bij judo veel aandacht is voor balans en als je op de grond zit of ligt, hoe kom je zonder hulp overeind. Hoe ga je om met ongewenst vastpakken en dergelijke.

Het nee is omdat er geen judo gegeven wordt en we gewoon sportkleding dragen.

Hoe ziet een les eruit?

imageWe beginnen met een warming up op muziek, gegeven door Thea. Dan volgt er het onderdeel dat betrekking heeft op veilig en valpreventie, dat gegeven wordt door Lex.
Tot slot volgen er oefeningen op de grond onder leiding van Thea.

Na afloop van de les is er gelegenheid om voor degenen die dat willen nog even bij elkaar te blijven en ervaringen uit te wisselen.

Wat staat voor Fit?

Onder fit verstaan wij, dat je jezelf zowel lichamelijk als geestelijk fit voelt. Door coördinatie-oefeningen train je niet alleen je lijf maar ook je geest.

Wat staat voor veilig?

Wij bedoelen hiermee veilig vanuit en binnen jezelf. Veilig voel je jezelf als je lichamelijk stabiel bent, niet te snel valt, zelfvertrouwen hebt en dat weet uit te stralen, alert bent ten opzichte van je omgeving, zowel als voetganger, fietser als automobilist. Wij willen met de oefeningen de cursisten bewust maken van hun handelen en functioneren.

Wat staat voor veilig vallen?

imageWanneer iemand valt, heeft hij of zij zo’n 15 seconden voordat hij/zij op de grond ligt. Het is mogelijk om door oefeningen in die korte tijd toch zo op de grond terecht te komen, dat je jezelf zo min mogelijk bezeert. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan valpreventie.

 

Waar vinden de lessen plaats?

De lessen vinden plaats in sportaccommodatie The Dome aan de Kruisboog in Houten.

Wanneer worden de lessen gegeven?

Najaarscursus: van donderdag 6 september t/m donderdag 29 november 2018 met uitzondering van 25 oktober=herfstvakantie
Dit zijn 12 donderdagen van 10.30 – 11.30 uur. Cursusgeld: € 60,00

Wintercursus 2019: van donderdag 10 januari t/m donderdag 28 maart 2019 met uitzondering van 28 februari =krokusvakantie
Dit zijn 11 donderdagen van 10.30 – 11.30 uur. Cursusgeld: € 55,00

3e cursus: van donderdag 11 april tot en met donderdag 23 mei 2019 met uitzondering van 2 mei=meivakantie
Dit zijn 6 donderdagen van 10.30 uur tot en met 11.30 uur. Cursusgeld: € 30,00

Tijdens ieder blok wordt een bepaald programma met specifieke aandachtspunten afgewerkt. Door het herhaaldelijk oefenen beheersen en kennen de cursisten hetgeen wordt gegeven na de lessen goed.

De cursisten worden geen lid van de judovereniging, waardoor er geen inschrijfgeld hoeft te worden betaald en er geen opzegtermijn is. De judovereniging zorgt alleen voor de faciliteiten en administratieve zaken.

Mensen die geïnteresseerd zijn of nadere informatie willen, kunnen bellen naar Lex en Thea nummer: 0345 574041. Liefst ’s avonds na zeven uur. Of mailen naar: zekerbewegen@judogroothouten.nl

Tot slot:

Het is JBN gelukt om alvast een zorgverzekering te vinden die bereid is om deze cursus te vergoeden. ZekerBewegen wordt hiermee erkend als goede interventie bij valpreventie.

Een stap in de goede richting.

De geïnterviewde dame in deze advertorial is een cursist van Judoverengiging Groot Houten ZekerBewegen.

Ziektekostenverzekeraar VGZ heeft het JBN ZekerBewegenprogramma in haar pakket opgenomen. VGZ vergoedt voor mensen met een ouderenpolis of chronisch-zieken-polis € 60,- vanuit het preventiebudget aan trainingen Zekerbewegen. Dat is goed nieuws.

Landelijke campagne ZekerBewegen
Binnenkort start VGZ met een grote landelijke campagne voor valpreventie. ZekerBewegen en de JBN worden daarin als prominent voorbeeld genoemd. Er is voor deze campagne door VGZ een prachtig filmpje gemaakt van Klazien van Schaik die deelneemt aan het ZekerBewegen programma van Thea en Lex van Heumen.

Advertenties