Bestuur

Dagelijks bestuur:

Martijn Meijer
Voorzitter
voorzitter@judogroothouten.nl

Vacature
Secretaris
secretaris@judogroothouten.nl

Matthieu Knoop
Penningmeester
penningmeester@judogroothouten.nl

Ron van Lamoen
Uit/thuis wedstrijden
06-38249517
trainingen@judogroothouten.nl

Mieke Spaans en Enid Bruins
Wedstrijdsecretariaat
030-2980932/030-6360396
wedstrijden@judogroothouten.nl

Patrick Muusz 
Activiteiten
activiteiten@judogroothouten.nl

Thea Verhaar
Ledenadministratie
ledenadministratie@judogroothouten.nl

 

Notulen:

Notulen Algemene Ledenvergadering van 04/02/2015 verslag ALV 2015

Algemeen jaarverslag 2015-2016: jaarverslag-2015-

De eerstvolgende ALV zal plaatsvinden op 29-11-2017.

Advertenties