Bestuur

Dagelijks bestuur:

Thom van der Heijden Voorzitter 030-6390341 voorzitter@judogroothouten.nl
Martijn Meijer Secretaris secretaris@judogroothouten.nl
Bert Baars Penningmeester a.i. penningmeester@judogroothouten.nl
Ron van Lamoen Uit/thuis wedstrijden 06-38249517   trainingen@judogroothouten.nl
Mieke Spaans en Enid Bruins Wedstrijdsecretariaat 030-2980932/030-6360396
wedstrijden@judogroothouten.nl
Sander Mackaaij Activiteiten activiteiten@judogroothouten.nl
Thea Verhaar Ledenadministratie ledenadministratie@judogroothouten.nl

Belangrijke data 2016-2017:

30 november 2016 Algemene Ledenvergadering Joinn!
  14 januari 2017
Kagami biraki The Dome

Notulen:

Notulen Algemene Ledenvergadering van 04/02/2015  verslag ALV 2015

 

Algemeen jaarverslag 2015-2016: jaarverslag-2015-2016