Bestuur

Dagelijks bestuur:

Martijn Meijer
Voorzitter
voorzitter@judogroothouten.nl

Vacature
Secretaris
secretaris@judogroothouten.nl

Matthieu Visser
Penningmeester
penningmeester@judogroothouten.nl

Ron van Lamoen
Uit/thuis wedstrijden
06-38249517
trainingen@judogroothouten.nl

Mieke Spaans en Enid Bruins
Wedstrijdsecretariaat
030-2980932/030-6360396
wedstrijden@judogroothouten.nl

Patrick Muusz 
Activiteiten
0646160889

activiteiten@judogroothouten.nl

Thea Verhaar
Ledenadministratie
ledenadministratie@judogroothouten.nl

 

Notulen:

Algemeen jaarverslag 2017-2018 vindt u hier op korte termijn. Vanwege het ontbreken van een secretaris duurt het helaas iets langer dan gebruikelijk om het verslag publiekelijk toegankelijk te hebben.

De eerstvolgende ALV zal plaatsvinden op 21-11-2018.

Advertenties