Bestuur

Dagelijks bestuur:

Martijn Meijer
Voorzitter
voorzitter@judogroothouten.nl

Sharon Jansen
Secretaris
secretaris@judogroothouten.nl

Matthieu Visser
Penningmeester
penningmeester@judogroothouten.nl

Ron van Lamoen
Uit/thuis wedstrijden
06-38249517
trainingen@judogroothouten.nl

Mark Overbeek en Terence Abrahams
Wedstrijdsecretariaat
wedstrijden@judogroothouten.nl

Patrick Muusz 
Activiteiten
0646160889

activiteiten@judogroothouten.nl

Thea Verhaar
Ledenadministratie
ledenadministratie@judogroothouten.nl

Notulen:

Algemeen jaarverslag 2017-2018 vindt u hier: Jaarverslag 2017-2018. Vanwege het ontbreken van een secretaris duurde het helaas iets langer dan gebruikelijk om het verslag publiekelijk toegankelijk te hebben.

De eerstvolgende ALV zal plaatsvinden op woensdag 27 november 2019.