Beleid en Protocollen

Onder deze kop vind je ons beleid voor de komende jaren, maar ook zaken zoals de officiële protocollen, de gegevens van de vertrouwenspersoon, enzovoort.

Beleid

Beleidsplan 2021 – 2025

Privacy

We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persooonsgegevens wordt omgegaan, daarom hebben we opgeschreven hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Privacyverklaring Judovereniging Groot Houten

Vertrouwenspersoon Judovereniging Groot Houten

Als er zich een situatie voordoet waarin een lid vervelend wordt bejegend, gepest wordt of zich seksueel geïntimideerd voelt, kan deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Judovereniging Groot Houten.

Martijn Meijer is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Je kunt bij hem terecht met eerste vragen, twijfels, of om je verhaal te vertellen. Martijn zal naar je luisteren en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet.

Martijn is al jaren bekend met onze vereniging en met onze beleid. Martijn is vanuit zijn voormalige functie als voorzitter gewend om discreet met diverse soorten problematiek om te gaan. En hij kent de te bewandelen paden indien dat nodig mocht zijn.

Martijn is te bereiken via 06 51649767. 

Protocol Seksuele intimidatie Judovereniging Groot Houten

In onderstaand document hebben wij als bestuur van Judovereniging Groot Houten vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen.

Ook staat hierin hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot wordt uitgewerkt welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

protocol seksuele intimidatie

Pestprotocol Judovereniging Groot Houten

In dit document heeft Judovereniging Groot Houten vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren pesten binnen de club trachten te voorkomen. Daarna wordt behandeld hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot staat uitgewerkt welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Pestprotocol

Calamiteitenformulier Judovereniging Groot Houten

Indien nodig dient onderstaand calamiteitenformulier te worden ingevuld.

Calamiteitenformulier Judovereniging Groot Houten