Lidmaatschap en proeflessen

Proeflessen

Mocht u willen uitproberen of judo of jiu jitsu iets voor u is, dan kunt u zich opgeven voor twee proeflessen bij Judovereniging Groot Houten.

U kunt bellen naar de Judotelefoon – 06-57422584 (maandag: 18.30-19.30 u., wo/donderdag 17.00-18.00 u.) om een afspraak te maken voor de proeflessen. Van de judoleraar ontvangt u vervolgens een aanmeldformulier om u als nieuw lid aan te melden.

Inschrijfgeld & contributie

Het inschrijfgeld en de contributie innen wij via automatische incasso. Wanneer er geen incassomachtiging is afgegeven hanteren wij 7,50 administratiekosten per deelbetaling. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 15,00 (eenmalig). Als peildatum voor de vaststelling van de leeftijd geldt 1 januari van het lopende jaar. De contributie wordt elk seizoen opnieuw beoordeeld en indien nodig aangepast.

Wijzigingen groter dan 3% zullen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden vastgesteld.

Tarieven & kortingen m.i.v. 1 september 2022

Vorig tarief Plus 10% Nieuw per 1 September 2022
Jeugdleden t/m 17 jaar € 160,- per jaar € 16 € 176,- per jaar
Jeugdleden t/m 17 jaar 2 x per week € 210,- per jaar
Leden 18 jaar en ouder € 210,- per jaar € 21 €231,- per jaar
Combinatie-lidmaatschap judo/fitness/jiu jitsu 2 x per week € 260,- per jaar
3 x per week € 285,- per jaar
Senioren 1x per week €210,- per jaar € 21 €231,- per jaar
Senioren 2x per week €260,- per jaar
Senioren 3x per week €285,- per jaar
Gezinskorting 2 gezinsleden €30,- per gezin per jaar *
Gezinskorting 3 of meer leden €50,- per gezin per jaar *
Contributie verhooging van 10€ is tijdens de ALV goedgekeurd, dit wordt berekend over het bassis lidmaatschap

De verschuldigde jaarcontributie wordt in 2 gelijke termijnen van uw rekening afgeschreven. Wij proberen dit altijd aan het begin van het seizoen te doen.

Lidmaatschap JudoBondNederland (JBN)

Alle informatie over het lidmaatschap (tarieven, voorwaarden, aanmelden en afmelden) staat op de website van JBN. Enige aandachtspunten:

  • Omdat Judoverenging Groot Houten lid is van de Judobond moeten al onze judo- en jiu jitsuleden (dus niet de fitnessleden) volgens de regels van de Judobond ook lid zijn van de JBN.
  • Judoverenging Groot Houten maakt voor de ledenadministratie gebruik van het programma Sportlink. Hierdoor worden alle gegevens van leden automatisch doorgegeven aan JBN.
  • Als u lid wordt van Groot Houten, draagt Groot Houten zorg voor aanmelding bij de JBN.
  • Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.
  • De duur van het lidmaatschap bij Judovereniging Groot Houten én JBN is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, steeds met 12 maanden stilzwijgend verlengd.
  • Uw lidmaatschap van JBN wordt voor u door Judovereniging Groot Houten opgezegd wanneer wij u uitschrijven uit onze ledenadministratie. Vanwege administratieve redenen is het voor Groot Houten beter als u het lidmaatschap bij JBN door ons laat opzeggen en dat NIET zelf doet.
  • JBN incasseert bij voorkeur via automatische incasso. Indien geen automatische incasso wordt afgegeven, ontvangt men een acceptgiro en wordt het contributiebedrag verhoogd met administratiekosten.

Opzegging lidmaatschap

Opzeggen: moet vóór 1 juli. De opzegging gaat dan per 1 juli in (N.B. examens in begin juli mogen dan nog wel  afgelegd worden). Latere opzeggingen worden de eerstvolgende periode verwerkt. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van onze ledenadministratie.

U kunt op twee manieren opzeggen:

  • schriftelijk via van ‘Judovereniging Groot Houten’, Kruisboog 34a,  3994 AE  Houten
  • per e-mail gericht aan de ledenadministratie (ledenadministratie@judogroothouten.nl) Om de opzegging vlot te kunnen verwerken is het makkelijk als u ook de naam van de judoka in de onderwerp-regel van uw mail zet.