Wie is wie ?

Wie kom je zoal tegen bij Judovereniging Groot Houten?

Een vereniging kan alleen maar goed draaien door de inzet van veel mensen. Geïnspireerde bestuursleden, sportieve trainers, organisatietalenten voor inschrijvingen en wedstrijden, activiteitenorganisatoren met handelsgeest, vakkundige EHBO’ers en heel veel enthousiaste vrijwilligers. Iedereen draagt zijn steentje bij. Wil je ook wat doen? Je bent van harte welkom!

Trainer Ron van Lamoen

Activiteitencommissie en Dojobeheerr: Patrick Muusz

Sander Mackaaij

 Trainer Sander Mackaaij