Wie is wie ?

Wie kom je zoal tegen bij Judovereniging Groot Houten?

Een vereniging kan alleen maar goed draaien door de inzet van veel mensen. Geïnspireerde bestuursleden, sportieve trainers, organisatietalenten voor inschrijvingen en wedstrijden, activiteitenorganisatoren met handelsgeest, vakkundige EHBO’ers en heel veel enthousiaste vrijwilligers. Iedereen draagt zijn steentje bij. Wil je ook wat doen? Je bent van harte welkom!

Trainers Alexander Eijskoot (links), Ron van Lamoen (rechts)

IMG_8299

Trainer en bondsscheidsrechter Ivo Klinkenberg

Sander Mackaaij

Activiteitencommissie en trainer Sander Mackaaij

Lex van Heumen

Trainer Lex van Heumen

voorzitter Thom van der Heijden

Voorzitter Thom van der Heijden

Secretaris Martijn Meijer

Fotograaf Evert van Schothorst

Wedstrijdsecretariaat Mieke Spaans en Enid Bruins

Simon Peijnenborgh Sponsorcontacten

.

Advertenties