Judovereniging Groot Houten

IMG_0362aJudo is sporten en leren tegelijk. Judo betekent ‘zachte weg’. De weg naar geven en nemen, uitdelen en incasseren, vallen en opstaan, respect en discipline. Een educatieve sport. Judo is voor jong en oud.

Hulp gevraagd

Hallo judo-vrienden,
 
Op zaterdag a.s. worden de matten gelegd voor het Groot Houten toernooi op zondag. Dit is een behoorlijke klus, waarbij we alle hulp kunnen gebruiken die er maar is. Vanaf 17:00 uur mag de sporthal bij het zwembad de Wetering gevuld worden met matten, zodat we zondag weer veel partijtjes kunnen judoën. Kom je gezellig helpen? Neem ook gerust alle vaders, moeders, opa’s, oma’s, vrienden en buren mee die je maar kunt vinden. Dan is het NOG gezelliger en zijn we ook sneller klaar!

Dus zet het in je agenda:

Zaterdag 28 februari tussen 17:00 en 19:00 uur matten leggen in sporthal De Wetering

 Tot dan!
De wedstrijdorganisatie
  

Rode slippentoernooi was een succes!

Op zaterdag 7 februari werd in sporthal Den Oord het rodeslippentoernooi gehouden voor de beginnende judoka’s van Judovereniging Groot Houten. Er waren 52 judoka’s die deze dag op de mat kwamen.rode slip foto

Voorafgaand aan het toernooi waren de judoka’s gewogen en werden daarop ingedeeld bij hun leeftijdsgenoten. De judoka’s waren zo ingedeeld dat ze 4 tot 5 wedstrijden konden doen.

Als eerste werd er begonnen met het examen waarbij de judoka’s moesten laten zien of ze konden valbreken en of ze kanteltechnieken en judoworpen wisten. Onder het toeziend oog van de examinatoren Ron van Lamoen, Sander Mackaaij en Martijn Meijer deden alle judoka’s hun uiterste best om het zo goed mogelijk te laten zien.

Na afloop van het examen gaf Ivo Klinkenberg(bondsscheidsrechter) uitleg over wat er allemaal gebeurt bij judowedstrijden. Hoe is de puntentelling, wat zijn de tekens van de scheidsrechter, wat mag wel en niet tijdens een judowedstrijd? De judoka’s luisterden aandachtig en ook de vele meegekomen ouders wilden het allemaal graag weten. Nadat Ivo klaar was met zijn uitleg begonnen de wedstrijdjes.

De wedstrijden waren soms heel spannend en de judoka’s deden hun uiterste best om hun partij te winnen. Voor sommigen was het wel erg spannend en zij moesten eerst nog even wennen. Ook de ouders genoten met volle teugen van hun judoënde kinderen.

De meeste judoka’s van de wedstrijdploeg hielpen mee om verschillende taken uit te voeren, zoals scheidsrechteren, tafelschrijver en coachen! Zonder deze hulp en ook die van de overige vrijwilligers, EHBO, organisatie en catering was deze dag niet zo strak en goed verlopen.

Nadat de wedstrijden waren afgelopen werd bekend gemaakt wie er in de prijzen waren gevallen. Er werd een mooi podium neergezet waarop de prijswinnaars plaats konden nemen. Maar voordat de prijzen werden verdeeld werd er bekend gemaakt dat alle judoka’s waren geslaagd voor hun witte band. De ouders, opa’s en oma’s gaven de judoka’s een luid applaus hiervoor.

Na dit toernooi moet de rode slip van de witte band worden afgehaald. Dat is heel bijzonder, want hierna zal het niet meer voorkomen dat er een slip van de band af gaat!

Hieronder de prijswinnaars:

1ste Prijs:           Dani Krijte, Nathan Langelaar, Arend v. Kesteren, Emre Cilek, Fleur de Wijn, Gijs v. Straaten, Stef v.d. Oosterkamp, Sven v. Vulpen, Alex Wenneker, Hardy v.d. Wal en Stijn Fortuin.

2de Prijs:            Faas Musaeus, Ties Kouwen, Simon Lukasse, Ralph Groenendijk, Tom Spruit, Stan Westra, Emma v.d Linden, Meike Lemstra, Naomi v. Rooij, Kim Do en Gina Dijkstra.

3de Prijs:            Nathaniel Bouw, Lucas Hinnen, Bas Spruit, Floris Hornstra, Ilja Seleznev, Rick Verheggen, Thomas Houtkamp, Menno Wernsing, Ralph Stelling, Thomas Hinnen en Sem Booyink.

4de Prijs:            Rick Holtkamp, Vico v.d. Heijden, Rufus Reesink, David v. Oord, Tom Oosterhout, Gijs v. Breemen, Ruben Wernsing, Quint Vermeulen, Thomas Meijer, Mathies Wijers, Tim Valkenburg, Thu Do en Neline van ‘t Hof

Zien we je woensdag?

Wil je weten hoe het met de bouwplannen voor onze nieuwe dojo staat? Er gaan geruchten…

Wil je meedenken over het beleid van judovereniging?

Wil je ook wel eens ergens mee helpen?

Heb je goede ideeën?

Of wil je gewoon wel eens zien wie de vereniging vormen?

Dan ben je van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering van Groot Houten.

Woensdagavond 4 februari 20.00-22.00 uur in restaurant De Engel. 

Tot woensdag!

Het bestuur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Woensdag 4 februari 2015

Aan leden, ouders van leden en leraren van judovereniging “Groot Houten”

Wij nodigen iedereen van harte uit om onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op
woensdag 4 februari 2015 van 20.00 – 22.00 uur.

De ALV vindt plaats in restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2 (Oude Dorp) Houten.

Agenda:
Vanaf 19.45 uur ontvangst met koffie/thee
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 25 maart 2014
4. Jaarverslag 2014
5. Jaarrekening 2014
6. Verslag kascommissie
7. Begroting 2015
8. Samenstelling algemeen bestuur (af- en aantreden)
9. Beleidsplannen en speerpunten 2015
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag/ sluiting

De stukken voor de ALV kunnen vanaf één week voor de vergadering via de website worden gedownload
(http://www.groothouten.nl.).

De jaarrekening en de begroting zijn tijdens de vergadering beschikbaar. Als u andere onderwerpen ter sprake
wilt brengen of bepaalde vragen/wensen heeft, dan verzoeken wij u deze voorafgaand aan de vergadering
mondeling of schriftelijk mee te delen aan de secretaris Thom van der Heijden, via secretaris@judogroothouten.nl

Wij zien u graag op 4 februari a.s.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Stem nu voor Groot Houten!

sportgala 2015

Op maandag 2 februari 2015 vindt het Sportgala 2014 plaats in het Theater Aan de Slinger. Tijdens deze avond worden de prijzen uitgereikt aan sporters, die in het jaar 2014 een bijzondere prestatie hebben behaald. Dit jaar kunnen ook sportverenigingen in aanmerking komen voor de prijs van Inspirerend Sportinitiatief. Judovereniging Groot Houten is hiervoor genomineerd met onderstaand initiatief:

 Een goed beleid leidt tot succes – Judovereniging Groot Houten
In 2014 is er een door leden gedragen beleidsplan vastgesteld. Hiervoor heeft Judo Groot Houten van de Judobond Nederland het Keurmerk voor goed en veilig beleid ontvangen. Verder heeft de uitvoering van het plan geleid tot een groei van 20 leden, een succesvolle implementatie van S-Judo (judo voor mensen met een beperking) en een recordbedrag via de Grote Clubactie. Al deze initiatieven leiden tot meer binding en cohesie binnen de leden en de vrijwilligers van de club. 

 Wij hebben jouw stem hard nodig om de prijs Inspirerend Sportinitiatief te ontvangen.

 Ga naar de volgende link en stem: http://sportgalahouten.nl/stemmen, klik helemaal onderaan op volg en breng je stem direct uit.

Dit bericht delen wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld.